В община Дупница приемат заявления за обезщетяване след дъжда

До 13 декември, собствениците на имоти, които имат щети след проливните дъждове могат да подадат заявления в деловодството на Община Дупница. Нарочна комисия назначена от кмета инж. Методи Чимев ще направи оглед и опише щетите. Председател на 7-членната комисия е зам. кметът Крум Милев. В комисията са включени още служители от отделите “ТСУ”, “Строителство”, “Екология”, “Общинска собственост”, “Транспорт”. Още днес ще бъде направен оглед на първите постъпили заявления. „Комисията ще огледа щетите и ще прецени, където може ще реагираме, където трябва ще се подадат към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии“ каза Милев.