Гоце ДелчевНачалоОбщество

В общинска администрация – Гоце Делчев се обслужват гражданите при повишени мерки за биологична сигурност

Във връзка с изпълнение на противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев срещу разпространението на COVID-19, кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед, с която нарежда: На територията на Община Гоце Делчев да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число и кино; Спортните мероприятия да се провеждат без публика; Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца; Препоръчително е ограничаването на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито. В учебните заведения и детските градини: Директорите на училища да осигурят необходимите дезинфектанти и да се извършва дезинфекция на класните стаи, коридори и сервизни помещения минимум 3 пъти дневно (подове, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, гишета, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани повърхности и други). В социалните заведения и услуги: Да бъдат преустановени до второ нареждане всички свиждания в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип на територията на общината; До второ нареждане да бъдат затворени всички пенсионерски клубове на територията на общината; Разнасянето на храна от Домашен социален патронаж да бъде осъществявано само в дезинфекцирани автомобили и от лица, снабдени с предпазни средства – маски и ръкавици. Да бъде създаден пропускателен режим във всички заведения за социални услуги и да се извършва стриктно наблюдение на потребителите. Персоналът на центровете за социални услуги да спазват стриктно предпазните мерки, достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването. Да бъдат преустановени посещенията в Общински исторически музей; Да бъдат преустановени всички културни прояви – концерти, репетиции и други, при които се събират много хора.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments