В четвъртък ще се проведе официалната церемония „първа копка“ по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“

Денят ще започне с първоначална пресконференция за представяне на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“ на стойност над 6 мил. лева, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Малко по-късно ще бъде извършена официалната церемония „първа копка“ на обект Детска градина „Калинка“ гр. Гоце Делчев. А след това ще бъде направена и първата копка във обект Второ основно училище гр. Гоце Делчев. Припомняме, че по проекта ще бъде направен цялостен ремонт на двете учебни заведения. Като във училището ще бъде разширен и физкултурният салон.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments