ДупницаНачало

Главният прокурор Иван Гешев предлага закриване на Районна прокуратура – Дупница

Закриване на Районна прокуртура – Дупница и трансформирането ѝ в Териториално отделение към Районна прокуратура – Кюстендил. Това е предложението на главният прокурор Иван Гешев до Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет и е част от процесът по оптимизиране на районните прокуратури. Предложението важи за още 37 прокуратури в страната. В предложението се посочва, че утвърденият щат в Районната прокуратура в Дупница включва 13 магистратски длъжности – 1 административен ръководител, 1 заместни и 11 прокурори. От тях незаета към момента е една щатна длъжност “прокурор”. Общата натовареност е около и под средната за страната, с тенденция към намаляване – 2017 – 3,08 при средна натовареност 2,98; 2018г. – 2,89 при средна натовареност 3,27; 2019г. – 2,71 при средна натовареност 3,10, в това число и с показатела “досег със съда”. Съотношението на утвърдения прокурорски щат е 1:1.1; стойността на един прокурорски акт е 173,71 лв. при средно за РП 175,32. В този съдебен район има 6 Районни полицейски управления, Затвор “Бобов дол”, а разстоянието до прокуратурата в областния град е 41 км.

Предложените районни прокуратури ще бъдат закрити като третостепенни разпоредители с бюджет, ще бъдат закрити и банковите им сметки. В районните прокуратури в областните градове ще се разкрият щатни бройки в зависимост от заетия щат на закритите прокуратури и ще бъдат преназначени без конкурс, с място на работа – съдебния район на РП. Ще бъдат определени и броя и видовете длъжности на съдебните служители в окръжните и районните прокуратури. Ако бъде прието, предложението на главния прокурор Иван Гешев ще влезе в сила от 1 януари 2021г.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments