Глоба от 100 до 1000 лева,ако питейната вода се използва не по предназначение

Забранява се ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства във всички населени места в община Кюстендил. Забраната ще важи до края на месец септември и се налага с цел да се избегне въвеждането на воден режим заради нарастващото потребление на питейна вода на територията на общината през летните месеци. Органите на реда, служители на дружество „Кюстендилска вода”,както и на общинско предприятие “Чистота”, кметове и кметски наместници на населени меса в Кюстендилско, ще следят дали хората спазват заповедта, като глобите за нарушителите започват от 100 и могат да достигнат до хиляда лева.