Глобиха дупничанин стрелял на посоки с газов пистолет след употреба на алкохол

Служителите от служба „КОС“ при РУП Дупница са съставили един акт от за безразборна стрелба с газово оръжие след употреба на солидно количество алкохол. За това нарушение на закона, предвидената глоба започва от 500 лв и може да достигне 2 хил лв.От полицията напомнят, че след закупуване на газово и пневматично оръжие, съгласно закона трябва да бъде уведомен писмено началника на полицейското управление. Съгласно закона това трябва да стане в 14 дневен след закупуването им, в противен случай се съставят актове за установени административни нарушения, като глобата отново е 500 при първо нарушение, а при всяко следващо санкцията може да стигне и до 2 хил лв.През изминалата година трима дупничани бяха пропуснали да направят регистрация на газово и пневматично оръжие в законоустановения срок, заради което бяха глобени. От полицията напомнят още, че ако дадено лице, дари, продаде или замени газовото си оръжие, е длъжно в 7-дневен срок също да уведоми началника на полицейското управление.