Глоби за фирмите, които не са възстановили пътната и тротоарна настилка

Община Дупница извършва проверка на юридическите и физически лица на територията на града, които са получили разрешителни за извършване на изкопни дейности. Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев бе разпоредил всички дейности с издадени разрешителни по разкопаване и възстановяване да приключат до 15 ноември.
Комисия от отдел “Строителство” започна с изкопните и възстановителни дейности на газоразпределителното дружество. Общо 33 са констатираните забележки по участъци от над 20 улици по “Св. Иван Рилски”, “Родопи”, “Булаир”, “Струга”, “Бричи бор” и други. Констатациите са за невъзстановена асфалтова или тротоарна настилка или за некачествено направена такава, за неизвозени строителни отпадъци. Протоколът от проверката е предаден на юристите, за да бъдат изготвени актове, с които да бъдат санкционирани изпълнителите. На изпълнителите ще бъде даден и срок за възстановяване на незавършените участъци. Комисията продължава проверките.