Голям интерес към първата приемна на народния представител Богдан Боцев в община Гърмен

Основните проблеми поставени по време на тези приемни са подобни на въпросите, които са вълнували жителите и на останалите населени места, където до момента е провеждал изнесени приемни народният представител Богдан Боцев. Най-големият проблем са ниските доходи и голямата безработица. „Както в Гоце Делчев, така и в Гърмен основният проблем на хората са ниските заплати и пенсии, а в много случаи и липсата на работа. Това е проблем навсякъде и за неговото решаване са нужни комплексни мерки. Намирането на 1-2 работни места няма да реши въпроса. Нужно е да се намери инвеститор, който да развие своя бизнес в региона и да създаде много работни места“, коментира Богдан Боцев. Той заяви, че е наясно с този проблем и ще направи всичко каквото е по силите му, за да съдейства на общинските ръководства в Гоцеделчевско за намирането на такъв стратегически инвеститор. В община Гърмен, другият наболял проблем поставен от хората е забавеното плащане на тютюнопроизводителите за предадената от тях реколта тютюн. „Това е сериозен проблем, който тормози хората от доста години. С всяка следваща година нещата по отношение на тютюнопроизводството стават все по-трудни и сложни, затова и много от хората вече спряха да се занимават с него. Това обаче, не решава въпроса, тъй като за много хора от малките населени места в Гоцеделчевско, това е единствения поминък и източник на доходи“, каза Боцев. Той допълни, че е важно да се мисли замяна на тютюнопроизводството с друг вид земеделски култури, които са по-рентабилни и ще носят на хората по-сигурни и стабилни доходи. На приемната в село Дъбница, народният представител Богдан Боцев е изслушал и директора на училището. Проблемът, поставен от училищния директор е преминаването на училището в обединено, което ще доведе до недостиг на помещенията. За да се реши проблемът е нужно да се изгради пристройка за още две класни стаи, за която обаче училището няма средства. „Молбата на директора бе да съдействам за финансиране на изграждането на тази така необходима пристройка. На този етап не бих могъл да поема категоричен ангажимент, но ще проверя какво може да се направи и ще съдействам според моите възможности, подчерта Богдан Боцев.