Голям интерес от страна на сапаревобанци към безплатните изследвания и консултации от РЗИ – Кюстендил

При голям интерес преминаха безплатните изследвания и консултации, проведени днес в Сапарева баня от представители на Регионална здравна инспекция – Кюстендил. Десетки сапаревобанци от различни възрастови групи си направиха изследвания относно рискови за здравето фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и алкохол. Представителите на РЗИ – Кюстендил правиха изследвания на индекса на телесната маса, на кръвното налягане и на количеството въглероден окис в издишания въздух при пушачите. Гражданите бяха консултирани безплатно и получиха здравно-образователни материали, свързани с различните рискове и проблеми. В рамките на меропрятието се проведе и обучение с медицински специалисти от детски и учебни заведения в общината. На него присъстваха директори, педагогически съветници и представители на Община Сапарева баня, имащи отношение към здравето, храненето и учебния процес на учениците. По време на семинара, представителите на РЗИ – Кюстендил поставиха акцент върху важността от правилното хранене при децата. Направен бе още анализ и оценка на здравословното състояние на подрастващите от организираните детски и ученически колективи в област Кюстендил.