Готова е схемата за разполагане на гаражни клетки в ж. к Бистрица

Главният архитект на Община Дупница Славка Петкова утвърди схемата за разполагане на преместваемите обекти-гаражи в района на жй.Бистрица в Дупница. Теренът, който е предвиден за целта ще бъде срещу бившият обувен завод. Там ще бъдат определени около 80 петна за изграждането на гаражни клетки. Отдел “Общинска собственост” към Община Дупница започна изготвянето на документацията по отдаването на тези петна под наем. Задължително условие към наемателите ще бъде изграждането да бъде еднотипово, масивно и утвърдено от арх. Петкова. След изготвянето на документацията, ще бъдат обявени срокът за наемане на гаражните клетки и месечният наем.