Гоце Делчев бе един от трите града в България, който се включи в инициативата Европейски дни на птиците

Европейските дни на птиците се провеждат ежегодно през първия уикенд на октомври от 1993 г. насам и имат за цел да повишат осведомеността сред широката общественост за мигриращите птици, като се насърчат необходимите действия за опазване на застрашените видове и техните местообитания.Клуб “Пирински стражи”,родители и ученици от Трето ОУ “Братя Миладинови”, взеха участие в Европейските дни на птиците организрани от БДЗП.

Заедно те успяха да се насладят на хубаво време и да наблюдават редки и защитени от изчезване птици в района на р. Места. Близо до това красиво място обаче са се натъкнали и тонове боклуци, включително умрели животни, което е предпоставка за разпространение на зарази. Най – многобройни видове наблюдавани по време на европейските дни на птиците са Обикновен скорец и Елов певец, а най-интересните видове – Черен щъркел, Речен орел, Ловен сокол, Средиземноморски сокол и кафявоглава потапница.