Градски младежи от цялата страна заживяват за месец в села в Гоцеделчевско

Резиденция Баба – инициативата на сдружение „Фабрика за идеи“, която вече две години съживява български села и буди потенциала за социално и културно предприемачество в селските райони из цяла България, стартира в община Гоце Делчев от този септември. Между 5-ти и 25-ти септември професионалисти от различни градове на страната и области – педагози, културолози, еколози, финансист, икономисти, етнолог, редактор, студентка по режисура – ще живеят и помагат в селата в региона, учейки от местните хора традиции и занаяти, запазени до днес. Инициативата се случва благодарение на сдружение “Фабрика за идеи” и е в партньорство с Община Гоце Делчев. Преди заминаването си за селото участниците преминаха през задълбочено обучение с организаторите от „Фабрика за идеи“, което им даде подготовка и умения да събират и документират ценен фолклор, но и да наблюдават и виждат актуалните нужди в селата, за да дискутират решенията и започнат заедно с местните хора социално-предприемачески инициативи, отговарящи на нуждите на хората в региона. Възрастта на “резидентите” е между 21 и 40 години. Те ще живеят в домакинства в село Лъжница, но ще работят и в съседните села в стремеж да открият и запазят ценен фолклор, да помогнат в решаването на местни предизвикателства и да са в помощ на домакинствата, които ги приеха с отворени обятия. Междувременно вече обръщат сено, учат се да правят халва, кори (юфка) и шупла с праз с помощта на местните жени, а местната мъжка певческа група им показа стари песни от местния фолклор, включиха се и в големите хора, отбелязващи Курбан Байрам.