(ВИДЕО) Дават 1 285 000 лева за модернизиране на гимназия

Обновяват учебната база в Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев.

Проектът е на стойност 1 285 000 лева.

Директорът на гимназията Мария Георгиева обясни, че основните дейности по проекта са мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро-инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и други.

“С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Целта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес, като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура”, подчерта директорът Георгиева.

В рамките на проекта се предвижда в учебното заведение да бъде доставено модерно и съвременно оборудване, което коренно ще промени условията за обучение и практика в училището.

С реализирането на този проект, НПГ “Димитър Талев” ще се превърне в едно от най-модерните учебни заведения в региона, с условия за обучение и спорт.

НПГ “Димитър Талев” е създадена през 1965 година. Училищният комплекс е с площ 14 294 квадратни метра.

През изминалите 50 години са се полагали усилия за поддържането на сградния фонд в рамките на възможностите на училището.

В училищния корпус има 39 общообразователни и специализирани учебни кабинети, лаборатории и работилници, мултимедиен център, център по туризъм, учебно-тренировъчен център, актова зала, библиотека, физкултурен салон.

Голяма част от учебните кабинети и работилници не са ремонтирани основно от основаването на училището до този момент.

В 4 професионални направления се обучават 670 ученици от целия Гоцеделчевски регион.