ДупницаНачало

Данъчната кампания в община Дупница започва от днес

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2023 г. в община Дупница стартира от днес. И тази година плащанията ще се извършват в брой на касите на Общината. Лицата които имат собственост на територията на общината, ще могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на България чрез касите и офисите на  „ Български пощи“, Изи пей, И пей, ДСК, Юро банк.

За времето от 01.03 до 30.04.2023 г. Касите ще работят с удължено работно време от 8.00 часа до 18.30 часа без прекъсване.

Всички данъчно-задължени лица могат да платят своите задължения с 5 % отстъпка, ако платят пълния размер в срок до 30 април. По закон дължимият данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи на вноски – първа вноска до 30 юни и втора/последна вноска до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Туристическият данък се внася от обектите до 15 число на месеца, следващ месеца, през които са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение.

И тази година всички данъчно задължени лица няма да получат годишни съобщения за размера на дължимите от тях местни данъци и такси за 2023 г. Данъчно задължените лица ще могат да видят освен текущи задължения за 2023 г., и просрочени задължения за всички видове данъци на сайта на община Дупница след надлежно издаден ПИН код от общинска администрация.

За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2023 г. може да се обърнете към Отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефони 0701/ 59293, 0701/ 59284, 0701/ 59212, 0701/ 59271 както и на GSM 0879523500 и 0879523501.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments