Данъчни облекчения за дупничани

От тази година важи данъчното облекчение за дупничани, чийто деца са родени през 2017 година и са записани като жители на общината.

С решение на ОбС Дупница от месец януари 2017 година се предвиждат данъчни облекчения за семейства, които влизат в сила от 1 януари тази година.

Облекчението за родителите се изразява в освобождаването от такса смет за 3 години, допълнително за живеещите в селата е предвидено и освобождаване от такса за детска градина, като помощта се отпуска за едногодишен период, считано от датата на записване на детето в детската градина. 36 са заявленията от родителите на родените през 2017 г. деца. Това означава, че дължимите суми за данък сгради и такса смет, която се дължи ще бъде преведена по сметките на местни данъци и такси от бюджета на община Дупница.

Помощта се предоставя на родители, които нямат задължения към община Дупница, считано към момента на подаване на заявлението. За ползването на това облекчение родителите подават заявление по образец в срок до 1 месец от датата на раждане на детето. Според решението на ОбС от 27 януари 2017 година, кмета на община Дупница трябва да предвижда необходимите средства за безвъзмездните финансови помощи в годишния бюджет за 2018 година, както и за всяка следваща година.