„Дари себе си“ – искате ли да охранявате гнезда на египетски лешояди?

И тази година египетският лешояд се нуждае от вас! В очакване сме на новите стражи на един световно застрашен живот. Готови ли се да „дарите себе си“ – за първи път или пореден?

Какво се случи досега:

От началото на кампанията „Дари себе си“ през 2014 до момента се включиха общо 42-ма доброволци, включително гости от Канада, Литва, Германия и САЩ.

Информация за кандидатите:

Необходимо е доброволците да прекарат поне 7 последователни дни на терен в периода 15 юли – 15 август. Кандидатите трябва да имат готовност да прекарат светлата част на деня (понякога при лоши метеорологични условия) в наблюдения и водене на орнитологичен дневник; да спазват методиката и указанията за поведение. За дейността няма осигурени средства, затова е необходимо доброволците сами да покриват разходите си по време на престоя.

Уважаеми приятели,

За втора поредна година дарявам себе си като доброволец в кампанията на Българското дружество за защита на птиците – „Дари себе си“ за доброволци за охрана на гнездата на египетските лешояди – сезон 2017

Всеки охранител трябва да отговаря на определени условия, необходимо е доброволците да бъдат поне 7 последователни дни на терен в периода 15 юли – 15 август. Да имат готовност да прекарат светлата част на деня (понякога при лоши метеорологични условия) в наблюдения и водене на орнитологичен дневник; да спазват методиката и указанията за поведение.

Целта е да се опази живота на всяко едно малко египетско лешоядче, защото това е от ключово значение за подсигуряване бъдещето на вида у нас. България в момента приютява около 35% от популацията на египетския лешояд на Балканите. Установената тенденция в страната е повече от тревожна – за последните 30 години видът е намалял с 80%. Установените двойки тази година са 24.

Охраната на гнезда минимизира риска от безпокойство и бракониерство, които са рискови фактори в периода на мътене. След излюпването на малките, наблюдаваме гнездата, за да предотвратим случайно падане от гнездото или неуспешен първи полет.

Предотвратени са няколко инцидента, причиняващи безпокойство на мътещите птици;

От 2012 г. досега с помощта на охранителите са спасени общо 10 малки.

Писмото ни изпрати Димитър Попов – Председател на БДЗП – клон Гоце Делчев