Да се въведе ли видеонаблюдение в детските градини в Дупница? На този въпрос ще трябва да отговарят родителите на малчугани, посещаващи забавачките в Дупница

В Дупница ще започне допитване до родителите на деца от детските градини дали искат да бъде въведено видеонаблюдение по време на заниманията, обясни Тодор Петков- началник отдел „Култура, образование и младежки дейности” към Община Дупница. Към момента в Община Дупница и РУО Кюстендил няма сигнали за случаи на насилие в детски градини, но идеята на допитването е да се видят нагласите на родителите на децата в детските заведения в общината. Следващата седмица на среща на директорите на детски градини и общинска администрация, че бъдат раздадени анкетни карти, които след това трябва да попълнят всички родители на деца посещаващи детските заведения. Идеята на Община Дупница е всяка детска градина да вземе решение дали да има камери в групите, или не. Проучването обаче ще се прави за всяка една група, а не генерално за цялата детска градина. Видеонаблюдение във група от детска градина ще може да бъде въведено само ако има 100% съгласие от всички родители на децата в групата. Ако един откаже, то камери в тази група няма да бъдат слагани.
Така след допитването до родителите камери ще бъдат слагани по групите, където има единодушно с
ъгласие, а не в цялата детска градина. Към момента видеонаблюдение само пред входа на сградата имат няколко детски заведения в общината с цел контрол на пропусквателния режим и опазване на имуществото. А колкото до бройката на децата в групите в детските градини, която по наредба е 25 , Тодор Петков беше категоричен, че тази бройка няма да бъде надвишавана и през следващата учебна година.