Двата центъра за обществена подкрепа в Дупница вече са с един директор

Центърът за обществена подкрепа, който се намира в сградата на Старата поликлиника отново минава под шапката на община Дупница. Двата Центъра вече са с един директор назначен със заповед на кмета на общината. През 2012 година „Соник старт“ пое управлението на Центъра за обществена подкрепа „Надежда“ в Дупница. Договора им с община Дупница е изтекъл в началото на август съобщи зам.кмета Крум Милев, няма да бъде сключван договор с друга фирма. Със заповед на кмета на община Дупница е назначен директор за ЦОП Дупница, който ще отговаря и за ЦОП „За да има щастие в детските очи“, управлението на двете структури поема психолога Димитър Шопов.