Две дирекции “Инспекция по труда“ са ангажирани с проверка по казуса с неизплатените заплати на работници в предприятието за производство на обувки в Дупница

Две дирекции “Инспекция по труда“ са ангажирани с проверка по казуса с неизплатените заплати на работници в предприятието за производство на обувки в Дупница. След като стана ясно, че е извършена смяна на управителя, веднага след стартирането на проверката, Дирекция „Инспекция по труда“ София град е ангажирана да издири собственика или негов представител, тъй като предприятието е с адрес на регистрация в столицата. Осъществен е контакт със счетоводна къща, обслужваща дружеството, откъдето са поели писмено ангажимент ,поканата за връчване на актове за установяване на административно нарушение да бъде предоставена на официален представител на фирмата. Проверката продължава в рамките на правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ . Към момента е издадено задължително за изпълнение предписание да бъдат изплатени забавените възнаграждения в кратки срокове. Усилията са насочени към търсене на административнонаказателна отговорност. При необходимост ще бъде потърсено съдействието на МВР за издирване на италианския гражданин, вписан като нов управител на дружеството, информират от пресцентъра на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Проверката на инспекцията продължава, а за неизплатените заплати на работниците за месец декември, фирмата все още не е в нарушение на трудовото законодателство, защото има срок да го направи до 25 януари. След изтичането на този срок ще бъдат взети и конкретни мерки.