ДупницаНачало

Две жалби в ОИК Дупница

Два жалби разгледа ОИК Дупница в рамките на предизборната кампания.

Подателят на първия сигнал уведомява ОИК, че е установен висок ръст новорегистрирани по настоящ адрес лица /около 70 души/ в село Баланово, община Дупница. Същият изразява съмнения за времето на регистрациите, както и, че някои от регистрациите са на места, на които няма жилищни сгради, а регистрираните са по няколко души. Сигналоподателят изразява съмнения за неправомерни регистрации по настоящ адрес, което би довело до опорочаване на изборния процес. След постъпването на сигнала, същият е разгледан от работната група по жалби и сигнали към ОИК Дупница. Работната група е направила предложение за вземане на решение, с което сигнала се оставя без разглеждане поради липса на компетентност от страна на ОИК Дупница за разглеждането му.

  След обсъждане твърденията на подателя и след излагане съображенията на работната група по жалби и сигнали, ОИК Дупница намира, че изложените в сигнала обстоятелства, не са от компетентността на ОИК да се произнесе по същите. Проверката на тези обстоятелства/вкл. регистрация на несъществуващ адрес по смисъла на чл. 89, ал. 5 от ЗГР/ обаче, е от компетентността на Кмета на общината, който при необходимост следва да потърси съдействие от органите на МВР.

ОИК оставя без разглеждане сигнала и го изпраща по компетентност на Община Дупница за установяване и произнасяне.

Вторият сигнал е за унищожаване на предизборни плакати.

Подателят на сигнала уведомява, че на разрешените места за поставяне на агитационни материали, определени със Заповед на кмета на Община Дупница в с. Червен брег, върху плакати на определена партия са премахнати или преналепени плакати на техни опоненти, което е нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. При извършена проверка от комисията по жалбите към ОИК – Дупница,  е установено наличието на нарушение. И ОИК счита жалбата за основателна.

Задължава вр.изп. длъжността кмет на община Дупница и кмета на кметство с. Червен брег да разпореди премахване на агитационните материали залепени в с. Червен брег.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments