Две момичета от училища в Гоце Делчев ще бъдат сред деветте „посланика за един ден” в рамките на инициативата на Посолството на Великобритания по повод Международния ден на жената 8-ми март

Те ще управляват посолствата на Великобритания, Нидерландия, Финландия, Хърватия, Бразилия, Азербайджан, Мароко, Израел и Южна Африка, заедно с титулярите посланички на съответните държави. Избраните момичета са кандидатствали с есета в рамките на конкурса, иницииран Посолството на Великобритания . Над 80 девойки от цялата страна са взели участие, но само 9 от тях ще имат уникалната възможност да бъдат посланници за един ден.

Амиде Таирова от Гоце Делчев ще представлява за ден Кралство Нидерландия, а Селма Уруч ще бъде посланик на Мароко. Основната целта на конкурса е да запознае победителките с международната дипломация в действие, а също така и да насърчи момичетата да се ангажират с политика и дипломация и да допринасят със своето мнение и гледни точки за международните отношения, развитието и разрешаването на конфликти. Освен че ще наблюдават работата на посланичката за един ден, избраните девойки днес имаха възможността заедно с водещи политици, учени, дипломати и неправителствени организации да участват в дебат за начините за постигане на по-нататъшен напредък по отношение равенството между половете.