ДупницаНачало

Две фирми в процедурата за обновяване на междублоковото пространство в жк Бистрица

Две фирми се явиха на процедурата по избор на изпълнител за “Реконструкция и облагородяване на междублоковото пространство в жк. “Бистрица”. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 075 421,99 лева без ДДС, а кандидатите са “Нивел Строй” ЕООД и “Булплан Инвест” ООД. Комисия, с председател зам.кметът Крум Милев отвориха документите на участниците и в следващите дни ще разглеждат техническите им предложения, след което ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите предложения. Самата поръчка е обособена в 3 позиции, както следва: кв.201 и кв.248 в първа обособена с прогнозна стойност 234 026,30 лв, кв.218 е втора обособена с 430 539,44 лева и трета обособена – кв.220 с прогнозна стойност 410 855,75 лева. Участникът “Нивел Строй” кандидатства само за втора обособена позиция, докато другият кандидат е с оферти и за трите позиции.

Част от дейностите включват изграждане на няколко детски площадки, пешеходни алеи, габиони, парково обзавеждане, озеленяване и други.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments