Две фирми обжалват пред КЗК процедура на община Дупница

Участници в процедурата за доставка на информационни табла и изграждане, и въвеждане на системи за контрол на обществения транспорт, част от големия проект за „Интегриран градски транспорт“, обжалват пред КЗК решението на община Дупница за обявяване на класирането. Двете фирми участват в различни позиции по обявената обществена поръчка, но са отстранени, тъй като не отговарят на предварително обявените условия е посочено като мотив в решението. Няма искания за налагане на временни мерки. Общата стойност на поръчката е 647 045 лв. Жалбите са входирани на 2 януари в КЗК.