“ДГС Дупница” разкрива склад за дърва за огрев

От понеделник 22 януари жителите на гр. Дупница и региона, които не са успели да се снабдят с дърва, имат възможност да ги закупят от склада, обособен в непосредствена близост до административната сграда на горското стопанство в града. Цената, на която ще се продава пространствен кубичен метър иглолистна дървесина, е 54 лв. с ДДС. Широколистните дърва от бук, габър и акация са на цена 74,40 лв. за куб. метър, а дъбовите – за 80,40 лв. с ДДС. При необходимост от допълнителни количества „ДГС Дупница” има сключен договор с фирма изпълнител, която периодично ще осигурява доставки.Всички складове са оборудвани с видеонаблюдение, а електронни дневници отчитат постъпилата, преработена и експедирана дървесина, съгласно изискванията на чл. 206 от Закона за горите. Междувременно осем централни склада за продажба на дърва за огрев вече функционират на територията на Югозападното държавно предприятие. Те са разположени на достъпни места в районите на Елин Пелин, Брезник, Витошко-Студена, Гоце Делчев, Дупница, Осогово, Разлог и Самоков. В тях горските стопанства ще поддържат постоянен резерв, за да могат да реагират гъвкаво на търсенето при продължителни застудявания и обилни снеговалежи като миналогодишните. Към момента между 40 и 200 пространствени кубически метра са наличностите в отделните складове, уточняват от ЮЗДП.