Бобов ДолДупницаКюстендилНачалоСапарева Баня

Дежурни прокурори на 28 и 29 октомври

Районна прокуратура гр.Кюстендил уведомява, че с оглед осигуряване възможността на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на  избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. и в предходния ден /28.10.2023г./ в сградата на Районна прокуратура, гр.Кюстендил ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3 и сградата на Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура гр.Кюстендил, ул.“Николаевка“ № 15 ет.4  ще има дежурни прокурори.

На  28.10.2023г. дежурството е присъствено за времето от 08.30 ч. до 18.00 ч. и ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр.Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3:

  • прокурор ГАЛИНА СТОЙМИРОВА – за времето от 30 часа до 12.30 часа; сл.тел.: 078 53-39-45,

–          прокурор СВЕТЛАНА РИЗОВА – за времето от 12.30 часа до 18.00 часа;

сл.тел.: 078 53-39-52,

административен  секретар ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА – за времето от 08.30 часа до 12.30 часа; сл. тел.: 078 53-39-55;

  • съдебен деловодител – ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА за времето от 12.30 часа до 18.00 часа; сл. тел.: 078 53-39-59;

сл.ел.поща rp_kystendil@kn.prb.bg;

 

В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура гр.Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет.4 от следните дежурни прокурори и служители

  • прокурор РАДОСЛАВА МИТЕВА – за времето от 08.30 часа до 12.30 часа;сл.тел.: 0701 5-09-69,

–          прокурор АНЕТА СТОЕВА – за времето от 12.30 часа до 18.00 часа;

сл.тел.: 0701 5-29-69,

съдебен деловодител – ДЕСИСЛАВА ЯНЕВА – за времето от 08.30 часа до 12.30 часа;

сл. тел.: 0701 5-09-67;

  • съдебен деловодител – ЯНИТА БИРАЗОВА – за времето от 12.30 часа до 18.00 часа;

сл. тел.: 0701 5-09-67;

сл. ел.поща rp_dupnitsa@kn.prb.bg          

 

На 29.10.2023г. дежурството е присъствено за времето от 07.00 ч. и продължава до един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр.Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3:

  • прокурор ГАЛИНА СТОЙМИРОВА – за времето от 07.00 часа до 09.00 часа;

сл.тел.: 078 53-39-45,

зам. административен ръководител – зам. районен прокурор ГАЛИНА ДИМИТРОВА – за времето от 09.00 часа до 15.00 часа;

сл.тел.: 078 53-39-42

–          административен ръководител – районен прокурор АЛБЕНА РАЗСОЛКОВА – за времето от 15.00 часа до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден;

сл.тел.: 078 55-09-63,

административен секретар ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА – за времето от 07.00 часа до 09.00 часа;

сл. тел.: 078 53-39-55;

  • съдебен администратор ЕЛВИРА ЙОРДАНОВА – за времето от 09.00 часа до 15,00 часа;

сл. тел.: 078 53-39-54;

  • съдебен деловодител ГАБРИЕЛА НИКОЛОВА – за времето от 15.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден;

сл. тел.: 078 53-39-65;

сл.ел.поща rp_kystendil@kn.prb.bg;

 

В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура гр.Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет.4 от следните дежурни прокурори и служители

  • прокурор РАДОСЛАВА МИТЕВА – за времето от 07.00 часа до 09.00 часа;

сл.тел.: 0701 5-09-69,

–           прокурор ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ – за времето от 09.00 часа до 15.00 часа;

сл.тел.: 0701 5-09-66,

Зам. административен ръководител – зам. районен прокурор ДАНИЕЛА  МЕТОДИЕВА –  за времето от 15.00 часа до един  час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден;

сл.тел.: 0701 5-09-64,

съдебен деловодител – ДЕСИСЛАВА ЯНЕВА – за времето от 07.00 часа до 09.00 часа;

сл. тел.: 0701 5-09-67;

–           съдебен деловодител – СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА – за времето от 09.00 часа до 15.00 часа

сл. тел.: 0701 5-09-67;

  • съдебен деловодител – ЯНИТА ЗОТЕВА за времето от 15.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден; 

сл. тел.: 0701 5-09-67.

сл. ел.поща rp_dupnitsa@kn.prb.bg          

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments