Десетокласници от Кюстендил на правна лекция с магистрати

Прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура – Кюстендил, заедно с младши съдия Мария Антова от Окръжния съд в града, изнесоха лекция пред десетокласници от Езикова гимназия „Доктор Петър Берон“.

Какво работи държавния обвинител и как се става съдия, страните в наказателното производство и реални казуси от практиката на магистратите – бяха сред въпросите, дискутирани по време на събитието.

Специално място в лекцията беше посветено на темите, свързани с мерките за защита и правата на жертвите на домашно насилие – малолетни и непълнолетни, с трафика на хора. С особено внимание младежите слушаха за престъпленията, извършвани от наркозависими лица.

Лекцията се проведе в изпълнение на проект на ВСС – образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и учебните заведения. Сред основните му цели са повишаване информираността на младежите за функциите и значението на съдебната власт в Република България, създаване на предпоставки за формиране на правна грамотност и култура, превенция на детското насилие.