НачалоСапарева Баня

Детска градина “Св. Анна” в Сапарева баня вече е обновена

На 4 януари беше извършен водосвет за здраве и благоденствие, с което беше открита централната база на ДГ “Св. Анна, гр. Сапарева баня, след извършване на основен ремонт. Сградата беше обновена по проект “Ремонт и модернизация на ДГ “Св. Анна”, гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с.Овчарци. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“. Кметът на Община Сапарева баня Калин Гелев преряза лентата на обновената детска градина и пожела здраве, късмет, благоденствие и много поводи за радост, веселие и гордост през настоящата 2021 година.
Директорът на детската градина Ц. етана Гладникова благодари на настоящата кметска управа в лицето на кмета Калин Гелев и заместниците му Славчо Коларски и Емилия Елчинова. Гладникова увери, че в обновената база децата се чувстват добре, педагозите са мотивирани да работят още по-добре, а родителите са доволни.
 Във връзка с превантивните мерки срещу коронавируса, церемонията се проведе в двора на градината,  без участието на деца и без официалните лица да влизат вътре в сградата.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments