Джерманци отново с позиция за депото

Искаме да заявим, че не сме съгласни да ни се прехвърля вината за липсата на депо и за вредите, които търпи общината. Това е резултат от грешни управленски решения, но не бива въпросът да се политизира и няма значение, че кметът на Джерман е от ГЕРБ. Ще покажем на съветниците, че не сме заспали”. Това заяви Борислав Тасков, председател на Сдружение „Бъдеще за Джерман“. Това той ще заяви и по време на заседанието на ОбС Дупница, което ще се проведе на 14 юли. Тогава ще бъде подложено отново на гласуване предложението на кмета на общината, инж. Методи Чимев за преотреждане на 7 терена в землищата на селата Джерман и Грамаде. Припомням, че на предишната сесия предложението не събра необходимия брой гласове.

На заседанието предстои още да се гласува стартиране на процедура по ликвидация на Финансово-счетоводната къща, приемане на нов Правилник за работата на ОП „Паркинги и гаражи“, както и гласуване по предложението за реализация на проект, който предвижда изграждане на нова детска градина и извършване на ремонт в ОУ „Неофит Рилски“.

В предварителния дневен ред са включени 14 докладни записки. Заседанието започва в 10 часа и ще бъде излъчено по ТВ Запад.