Директно по ТВ Запад от 10 часа заседанието на ОбС Дупница

7 докладни записки са включени в дневния ред за заседанието на ОбС Дупница.

Със свое решение ОбС Дупница трябва да одобри подадените молби за отпускане на финансова помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Ще трябва да бъдат осигурени допълнително 3000 лв., за да бъдат удовлетворени заявленията на семействата. Практиката досега показва, че всички молби се одобряват. Кампанията се провежда за поредна година.

На това заседание ще бъде взето решение за прекратяване на конкурса за управител на общинската болница след като нито един от двамата кандидати не беше одобрен от конкурсната комисия. С решение на ОбС ще бъде обявен нов конкурс, който ще се проведе на 16 януари следващата година. В тази докладна не е посочено кой ще заеме временно поста на управител.

Предстои да се вземе решение и за кандидатстване по проект за подкрепа на деинституционализация на грижите за деца. Проектът предвижда изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 години и ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция с оглед разширяване на дейността му и превръщането му в дневен център за деца с увреждания и техните семейства.

Останалите докладни записки касаят разпореждане с имоти.