Дискутираха състоянието на доброволните формирования на заседание в Областна администрация-Кюстендил

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев председателства провелото се заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. По думите му стана ясно, че към момента на територията на област Кюстендил в деветте доброволни формирования към общините има 108 доброволци.

В заседанието участваха още главният секретар на Областна администрация Кюстендил Гергана Михайлова, Кметовете на общини и оправомощени техни представители, представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, Директорът на регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, Директорът на областната дирекция на МВР, Директорът на центъра за спешна медицинска помощ и ръководители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

Присъстващите се запознаха със състоянието на доброволните формирования във всяка от общините в област Кюстендил, участието им в дейностите за защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, както и с активизирането на процесите по набиране на доброволци, особено в отдалечените от основните части на Единната спасителна система населени места. Подробна презентация по темата представи Ивета Борисова, началник на Оперативният център към РСПБЗН- Кюстендил. Тя запозна членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия с промените в Закона за защита при бедствия.

Членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия бяха запознати с изготвения национален план за противодействие на тероризма и с предстоящото изготвяне на областен и общински план за противодействие на тероризма.