Днес е Малка Богородица

На три дни път от Йерусалим се намирал малкият градец Назарет. Там живели праведните Йоаким и Ана, родителите на пресвета Богородица. Йоаким произхождал от Давидовия род, а света Ана – от рода на Аарон. Били много щедри, милосърдни. Всекидневна скръб помрачавала живота на тези добри хора, защото нямали деца. У израилтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия. На един от големите празници Йоаким дошъл със свои роднини в Йерусалимския храм. Искал да принесе жертва на Бога. Първосвещеникът започнал да го укоряла, че заради греховете му Бог не го благословил с деца. При това положение той не бил достоен да принася жертва. Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва четиридесет дни. Анна, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, усилила молитвата си. Господ изпълнил молбите им: благовестникът на Божиите тайни Архангел Гавриил известил на Иоаким, че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена и ще бъде дарувано спасението на целия свят. Също известил и на Анна и й казал да иде в Иерусалим и при “златните порти” ще намери мъжа си, комуто е известено това. Отишла и точно там се срещнали и споделили радосттта от ангеловото известие. Анна родила светата Девица, на която дали име Мариам, което се тълкува “госпожа-надежда”. На малка Богородица празнуват Мария, Мариян, Марио, Марияна.