Днес е общественото обсъждане на проекто-бюджета на община Дупница

Рамката на бюджет 2018 на община Дупница е 26 400 000 лв.

Планирани са 730 000 лв. за улици Димчо Дебелянов, Черни връх, Влахина планина, както и улици в кв. “Южен”, улици “Отовица”, “Средец”, “Ропотамо”, “Велико Търново”, дейностите за някои от тях са стартирани, но все още има довършителни дейности. За рехабилитация са предвидени 450 000 лв., от тях 100 000 лв. за селата, за сравнение миналата година са били заложени 40 000 лв. и 250 000 лв. за града, останалите са за четвъртокласната пътна мрежа. Предвидени са инвестиции и в селата в община Дупница.

За спорт се предвиждат 217 000 лв. от тях 90 000 лв. субсидии за спортните клубове, 40 000 л.в целева субсидия за ФК „Марек“ и 87 000 лв. за поддръжка на стадиона и спортната зала. За култура за заложени 135 000 лв. Общественото обсъждане е от 17.30 часа в заседателната зала на община Дупница.