Днес избираме 46-тото НС

74 са секциите, в които дупничани ще могат да упражнят правото си на глас. Със заповед на кмета на община Дупница са закрити две секции-по една в двете болници, остава секцията в бившата Транспортна болница, където са подадени 28 заявления за гласуване. Има и една подвижната кутия, в която да гласуват хората с увреждания, двете секции за гласуване на избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването са в Спортната зала.

В 63 от секциите ще се гласува машинно, тъй като в избирателния списък са записани над 300 избиратели. По-голяма част от секциите без машини са тези в малките населени места в общината.

С право на глас за изборите са – 40 705 жители на община Дупница, без заличените.

Най-възрастният жител с право на глас е на 102 години и живее в село Червен брег.

Родените в периода между двата избора и навършващи 18 години с право да гласуват за първи път са 107 за цялата община.

На всички секции са раздадени от Община Дупница необходимите предпазни и дезинфекциращи материали, включително и ръкавици, с оглед на това, че сега ще се гласува предимно машинно.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments