Доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества в Кюстендил са се запознали с работата на съдебните институции

Доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества в Кюстендил са посетили Районна прокуратура и са се запознали с работата на държавния обвинител, с дейността на институцията и наказуемостта на престъпленията. Учениците са посетили и съдебни заседания в Районен съд- Кюстендил.