Добро е състоянието на железопътната инфраструктура в кюстендилския регион

Железопътната инфраструктура в кюстендилско е в състояние , което гарантира безопасно движение на пътнически и товарни влакове“ . Това каза в Кюстендил след направена проверка инж. Бисер Минчев , главен ревизор по безопасността в Национална компания „Железопътна инфраструктура”.