Договорът с автобусния превозвач “Юнион Ивкони” може да се прекрати от Община Кюстeндил

Има вероятност Община Кюстендил да прекрати договора с автобусния превозвач “Юнион Ивкони” за линията Кюстендил – София. Причината не изпълняване на някои курсове от транспoртната фирма и некачествено обслужване.