Доставка на оборудване и обзавеждане за Дневен център за възрастни хора

Община Дупница ще търси фирма, която да достави обзавеждане за Дневният център за възрастни хора. Сумата предвидена по обявената обществена поръчка е 25 000 лв. В тази сума трябва да бъдат доставени оборудване и обзавеждане за стаята на управителя и социалния работник, малко антре, тоалетни, трапезария, кухня, за кабинета на кинезитерапевта и медицинската сестра, както и за стаята за почивка, като тук се предвижда доставката на 5 легла, коридор, дневна и стая за арт и трудотерапия, в която ще се помещава и психолога също са включени в поръчката. Срокът за доставка ще бъде 30 дни. Фирмата, която ще доставя оборудването ще бъде длъжна и да го монтира. Офертите ще бъдат отворени на 20 септември. По първоначална информация Центъра трябва да започне работа следващата седмица. Вече има избран управител, както и персонал, който да се грижи за потребителите. Капацитета е попълнен. Дневният център се намира в сградата на старата поликлиника.