До 3 000 лв. за гражданска инициатива ще финансира Фонда за инициативи

На свое заседание ОбС Дупница ще разгледа и гласува да бъде определена сумата от 50 000 лева, които да се предоставят от общинския бюджет за финансов ресурс на Фонда за подкрепа на местни инициативи в Община Дупница. Общински съвет-Дупница ще определи максималната безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от Фонда за подкрепа на местни инициативи в Община Дупница, на една инициатива, за 2021г. в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Трябва да бъде определена и комисия с четирима членове, които да бъдат предложени на Кмета на Община Дупница за включване в състава на комисията по чл.7 от  Правилника за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Костадин Костадинов, Вергил  Кацов, Асен  Илиев и Йордан  Йорданов. В комисията ще бъдат включени и 3-ма общински служители. Приоритетни за финансиране ще бъдат местни инициативи са в сферата на инфраструктура, културни дейности и образователни и научни дейности.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments