До 6 юни се приемат заявления в Община Бобов дол за добив на дърва за огрев

В срок до 6 юни в Община Бобов дол ще се приемат документи от граждани,  които през настоящата година ще имат възможност да си добият сами дърва за огрев от корен. Цените варират във зависимост от вида на дървения материал.За иголистна дървесина цената е малко на 10 лв  за кубичен метър, за широколистна близо 20 лв,  и за меки широколистни видове като трепетлика, бреза и други цената е по 11, 50 лв за кубичен метър. Към цените за добив от корен не са включени административните такси за определяне и контрол, за издаване на квитанция и разрешително за превоз. При по голям интерес от страна на жителите на Община Бобов дол срокът за прием на документи може да бъде и удължен до края на месеца. Впоследствие кметът на Община Бобов дол адв. Елза Величкова ще трябва да утвърди списъкът на желаещите сами да си добият дърва, след което документацията ще бъде изпратена на горското стопанство за разпределение и определяне  на участъците за рязане в горския фонд.През изминалата година квотата за добив на дърва за община Бобов дол бе около 900 куб метра.