„Дупницатранс“ остава без управител, Комисията не одобри единствения кандидат

Само един кандидат подаде документи за участие в конкурса за управител на „Дупницатранс“ – Десислава Симонова. Тя обаче е получила оценка 3,10, което означава, че комисията не я допуска до събеседване. Те ще предложат конкурса да се прекрати и да бъде обявен отново.