Дупница излиза от ВиК Асоциацията?

Излизане на Дупница от Асоциацията по ВиК в област Кюстендил. Това ще предложи Костадин Костадинов на колегите си по време на председателски съвет, след което пък ще се вземе решение за провеждане на извънредна сесия. Това трябва да стане преди 29 юни, когато е заседанието на ВиК Асоциацията.

След като 5 години община Дупница е на прага на ВиК Асоциацията в област Кюстендил, сега преди последната стъпка за реалното встъпване на „Кюстендилска вода“ като воден оператор в общината, идва предложението от общинските съветници от СДС за излизане от Асоциацията заради липсата на категорична информация каква ще бъде ползата за община Дупница и какви инвестиции могат да се очакват. „Времето за мислене изтече“ каза Костадин Костадинов. На среща преди дни, на която са присъствали зам.министъра на МРРБ, представител на ВиК холдинга, областен управител, общински съветници е поставен въпроса за новия програмен период Асоциации, които не са консолидирани дали ще получат европейско финансиране. Отговора е наклонил везните към решението за оттегляне, тъй като е станало ясно, че такова финансиране няма да има.

Костадинов посочи, че в края на този месец трябва да бъдат внесени бизнес плановете в КЕВР. Заложената цена от „Кюстендилска вода“ за следващите 5 години е 2.75 лв с ДДС. За сравнение цената сега в Дупница е 1,37 лв. с ДДС.

Цената на водата в Дупница не е увеличавана досега, тъй като на теория Дупница е част от Асоциацията и КЕВР връща плана. „Кюстендилска вода“ също не може да получи одобрение на бизнес-плана тъй като не е приключила консолидацията. А приключването на процеса беше забавен месеци наред заради „Кюстендилска вода“.

Процесът завършва на 29 юни, когато е заседанието на водната асоциация. Сесията на ОбС Дупница, на която трябва да бъде упълномощен кмета как да гласува на това заседание ще се проведе на 25 юни. Ако има извънредна сесия тя най-вероятно ще бъде около датата за редовната сесия.

Костадинов посочи, че ако Дупница остане в Асоциацията водата ще бъде увеличена, тъй като не може да има обособена територия с различна цена на водата. Дали обаче ще се увеличи след месец или два, или ще се чака новия бизнес-план все още не е напълно ясно.

В подготвяния бизнес-план, който е за 5 години в инвестиционната програма за 2022 година е посочено само 160 000 лв. инвестиции за община Дупница.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments