Дупница се включва в кампанията “Да изчистим България заедно” на 16 септември


Във връзка с поредната инициатива под наслов “Да изчистим България заедно”, от Община Дупница приканват всички граждани с будна съвест да се присъединят и да помогнат с доброволния си труд за почистването на града от отпадъци. От администрацията призовават гражданите да се включат в инициативата на 16 септември, като излязат и почистят пространството пред жилищната сграда, в която живеят. В този процес по традиция, участват, както организирани групи (фирми, училища, НПО и др.), така и индивидуални участници – семейства, приятели, съседи. За поредна година, Община Дупница ще се присъедини към акцията. С цел оптимално планиране на организационния процес на кампанията, всички желаещи могат да заявят участието си в общинска администрация, като посочат мястото, което ще почистват. Събраните отпадъци могат да бъдат оставяни до най-близкия съд за отпадък тип “бобър”, след което същите ще бъдат извозени. За контакти и получаване на чували и ръкавици, след заявено участие в отдел “Екология и чистота”– етаж II, стая 45, тел.: 0701/5 92 48.