ДупницаНачало

Дупнишките зрелостници със среден успех добър от матурите

Добър 4 е средният успех на учениците от дупнишките училища на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература . Зрелостниците са получили средно 48,53 точки от общо 100. Това показва справка, предоставена ни от РУО Кюстендил. Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет е 54,08 и отговаря отново на оценка добър 4. Малко по-високият успех на втория изпит е очакван, като се има предвид, че на първата матура по БЕЛ се явяват всички завършили XII клас (в случая близо 300 ученици от училищата в Дупница ), а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой ученици и изучаващи конкретния профил п -интензивно . На втория изпит по предмет от профилираната подготовка са явили над 150 младежи . Останалите 120 са положили държавен изпит по професия. Тази година скалата за превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата досега. Според справката от РУО, преобладаващата част от дупнишките зрелостниците имат оценка среден 3 . 69 са слабите оценки от двата изпита, а отличните 26 . С максимален брой точки – 100, са три изпитни работи. Не може да се прави сравнение с представянето на миналогодишния випуск, защото от тази учебна година г. учебните програми и форматът на изпитите са различни. Това важи особено за втората задължителна матура, която за пръв път е по профилиращ предмет и материалът в нея е на по-високо равнище. На друг наш въпрос от РУО ни отговориха, че тази година няма да се прави класация с резултати по училища. Като мотив експертите посочиха ,че е некоректно да се сравняват училища с или без малцинствени групи. ” Могат да се сравняват помежду си училища, които работят при сходни условия” , заключват от РУО Кюстендил.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments