ДупницаНачало

Дупнишките зрелостници със средна оценка „среден“ от матурата по БЕЛ

Средният успех на зрелостниците от дупнишките училища на задължителната матура по български език и литература е среден /3,22/.
Това показва справка, предоставена ни от РУО Кюстендил. Резултатите на този випуск са по- ниски в сравнение с тези от предходната година, когато средният успех от матурата по БЕЛ бе добър /4/ .
Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е добър /4,08/
По-високият успех на втория изпит е очакван, като се има предвид, че на първата матура се явяват всички завършили XII клас, а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой и по-мотивирани зрелостници, смятат експертите. От РУО Кюстендил уточняват, че средните оценки за отделните училища в община Дупница не могат да бъдат съпоставими поради различията им според съдържанието на подготовката – профилирани или професионални или средни с обучение по профил.
Според справката от РУО, преобладаващата част от дупнишките зрелостниците имат оценка среден /3/ . 105 са слабите оценки от двата изпита, а отличните 61 . В община Дупница има 16 пълни шестици и 105 пълни двойки.
Според резултатите по отделните профилиращи предмети, най-висок среден резултат дупнишките зрелостници имат по английски език, по испански език и по математика, а най-нисък – по география и икономика.
Математика – Мн. Добър /4,61/;
История и цивилизации – Добър /3,95/;
География и икономика – Слаб /2,86/;
Философия – Добър /3,69/;
Биология и здравно образование – Добър /3,80/;
Предприемачество – Среден /3,43/;
Английски език – Мн. Добър /4,98/;
Испански език – Мн. Добър /4,78/;

На матурите най-добре са се представили зрелостниците на СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски, следвани от Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“. Най- ниски резултати са показали учениците на ПГ по транспорт и Професионална гимназия по хранително – вкусови и химични технологии.СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски – Добър /4,35/;
Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“ – Добър /4,33/;
ПГОСУ – – Среден /3,08/;
ПГХВХТ – Слаб /2,68/;
ПГ по транспорт – – Слаб /2,11/;
ПГ ,,Акад. С. П. Корольов“– Слаб /2,77/


От РУО Кюстендил обръщат внимание, че не коректно да се да се сравняват училища с или без малцинствени групи. Експертие допълват , че могат да се сравняват помежду си училища, които работят при сходни условия.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments