Държавата ще трябва да помага за решаване на проблема със сметището

Държавата ще трябва да се намеси, за да бъде решен проблема с извозването на отпадъците на Дупница. Община Дупница е получила отрицателни отговори от 6 от 7-те общини, до които имаше изпратени писма с искане да приемат отпадъците след 1 януари 2018 година, когато сметището трябва да бъде закрито.

Община Дупница вече подготви писмо, с което да уведоми Министерство на околната среда и водите за получените откази съобщи зам.кмета Красимир Георгиев. По време на пресконференция за представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени в управленската програма на правителството за 2017-2021 г. министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че при незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени санкции. Посочи за пример Италия, която е била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс дневна санкция до изпълняване на изискванията. Министърът е категоричен, че старите депа ще бъдат затворени, а там, където все още се изграждат новите системи, отпадъците ще се извозват към съседни общини. Кънчев съобщи, че две общини вече са излезли от риск за неспазване на изискванията – Пазарджик и Златица. Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия.