Д-р Кирил Кирилов: “„Каквото и да си говорим, общинската болница е на приключване”

Общинските съветници отново дискутираха кой е виновен и кой трябва да поеме вината за състоянието на общинската болница. Независимо от това, което е направено досега мнението е, че общинската болница загива. „Каквото и да си говорим, тя е на приключване“ заяви д-р Кирил Кирилов, председател на здравната комисия към ОбС. Емоционално Костадин Костадинов попита къде са сега спасителите на болницата с плакатите. Общинският съветник обяви още, че болницата е дойна крава за всеки, който се е закачил за нея. Обърна се и директно към д-р Йордан Никулчин, който е зам.управител на общинската болница и го обвини, че и той се възползва от болницата. Въпреки, че д-р Никулчин е част от ръководството на болницата активно участва в дебатите и гласуването. Наложи му се той да дава информация за задълженията на болницата. Костадинов заяви, че иска приватизация на болницата за символична сума. „Искам приватизация, цената да е 1 лв., но да плати всички задължения, официални и неофициални“ каза общинският съветник. Дебатите продължиха в обвинения и обяснения кой е виновен, кой, кого и кога е подкрепял.

Докладната записка иначе беше за стартиране на процедурата за избор на управител на лечебното заведение. Тя беше поправена в частта за времето за провеждане на самия конкурс, тъй като в първоначалния вид не беше спазен срок от 30 дни от датата на публикуване. В комисията, която е от 5 човека са включени Йонко Гергов председател, Гергана Шопова секретар и членове проф. Радослав Гайдарски, бивш министър на здравеопазването, Йордан Йорданов и представител на РЗИ. Така конкурса ще се проведе на 2 август, документи ще се приемат до 1 август, а ОбС ще се събере извънредно на 5 август, за да утвърди новия управител. Част от съветниците изразиха съмнение, че кандидат може и да не се яви.