Един от тесните мостове в Гоце Делчев ще бъде разширен с около 4 метра

Един от тесните мостове в Гоце Делчев ще бъде разширен с около 4 метра за улеснение на преминаващите превозни средства и пешеходци. Той се намира над река „ Градска “ в района на пазара в града.

Моста е изграден от масивен стоманобетон и общата му дължина в момента е 14 метра. Той е широк 6, 60 метра, като пътното платно е 4,60 метра, а двата тротоара са по един метър. Платното е доста тясно и разминаването на две превозни средства е трудно. Не са малко случаите, в които единият автомобил се качва на тротоара, за да се разминат. Това пък от своя страна затруднява движението и безопасността на пешеходците. След предвиденият ремонт на моста,  той ще бъде разширен и ще стане 10 метра и 20 сантиметра, като пътното платно ще бъде вече 8 метра. Уширението ще стане чрез монтаж на две нови стоманени греди и допълнителна плоча, а накрая върху готовият разширен мост ще бъде положен нов асфалт информират от общинска администрация Гоце Делчев. В проекта е предвидено ремонтните дейности да приключат в рамките на три месеца, а общината е осигурила за така наложителното разширение на моста 59 900 лева от собствения си бюджет. По време на ремонта превозните средства и пешеходци ще могат да използват за преминаване обходни маршрути и съседните мостове.