Една фирма с оферта за снегопочистване в община Дупница

Единствено фирма „Меридиан“, която миналата година чистеше улиците от сняг, се яви за участие в процедурата за поддържане на уличната мрежа тази зима. Тя участва и по двете обособени позиции.

Ценовите предложения са за 1 км съгласно условията на поръчката. Снегопочистване в двете ленти на движение с техника е 19,20 лв., за обезопасяване на път/улица против хлъзгане с разпръскване с минерални материали в двете ленти на движение – 62,12 лв. и за обезопасяване на път/улица против хлъзгане с химически вещества  в двете ленти на движение – 95,75 лв. Времето за реакция и стартиране на почистващи дейности при снеговалеж след подаване на сигнал от Община Дупница е 3 минути. Общата стойност на поръчката e 220 000 лв, като на изпълнителя се плаща само за извършена дейност. По първата обособена позиция за градската улична мрежа в Дупница предвидената сума е 125 000 лв., а за общинските пътища в рамките на община Дупница 95 000 лв.
Комисията ще разгледа документите на участника и при редовност ще предложи на Кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев сключване на договор.