ЕКОАКЦИЯ В ПРИРОДЕН ПАРК „РИЛСКИ МАНАСТИР”

Югозападното държавно предприятие подпомогна проведената на 10 юни екоакция за почистване на Природен парк „Рилски манастир”, като осигури транспорта, наградите за викторината, храната и напитките за всички участници. В доброволческата проява се включиха ученици от ОУ „Аверкий Попстоянов”- гр. Рила, СОУ „Христо Ботев” – гр. Кочериново и членове на туристическото дружество в гр. Рила, които почистиха най-посещаваните райони на парка – Илийна река и местностите Обедище, Студената чешма и Кирилова поляна.Екоакцията, както и много други дейности на територията на ПП „Рилски манастир” се изпълняват със съдействието на ЮЗДП в рамките на подписано споразумение за сътрудничество между двете институции. Досега предприятието е подпомогнало мероприятия по провеждане на Седмица на гората в защитената територия. Осигурени са и средства за оборудване на противопожарно табло за борба с горските пожари. Към момента се обработва и подготвя дървен материал, с който ще бъде ремонтирана парковата инфраструктура в защитената територия. Изработват се и нови иформационни табели, които ще бъдат поставени на определени места.