Експерти на КНСБ, НОИ, Главна инспекция по труда и омбудсмана -в помощ на работниците с неизплатени заплати в Дупница

В понеделник, 29 януари 2018 година, от 13:30 часа, в сградата на КНСБ в гр. Дупница, пл. „Свобода“ 1, ще се проведе изнесена приемна за шивачките с неплатени заплати от А. М. Шуус ЕООД.
На срещата ще присъстват юристи от КНСБ, представители на омбудсмана на Р. България, НОИ и Главна инспекция по труда. В приемната всеки, който има неплатени възнаграждения, ще може да се консултира за нарушените си трудови и осигурителни права. Консултирани ще бъдат работничките и по въпросите за начина на прекратяване на трудовите правоотношения, оформяне на трудовите им книжки и др. Приемната бе обещана от президента на КНСБ – Пламен Димитров и Омбудсмана Мая Манолова по време на срещата им с работниците пред обувната фабрика на 22 януари 2018 год., които от месеци не получават редовно трудовите си възнаграждения.